Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

 • Tarragona, Spain
  Saturday Jan 15, 1938
  Spanish Civil War

  Tarragona fell

  Tarragona, Spain
  Saturday Jan 15, 1938

  Tarragona fell on 15 January.
<