Historydraft LogoHistorydraft Logo HistorydraftbetaHistorydraft Logo Historydraftbeta

Carlos Slim

Seguros de México

1984
Mexico

Slim spent US$13 million to buy insurance company Seguros de México in 1984.


<