Historydraft LogoHistorydraft Logo HistorydraftbetaHistorydraft Logo Historydraftbeta

Flag of Bhutan

Mayeum Choying Wangmo

Mar, 1947
Bhutan

Ashi Mayeum Choying Wangmo Dorji was the mother of Queen Grandmother Ashi Kesang Choden of Bhutan, she Mayeum Choying Wangmo Dorji designed the flag at her daughter's request.


<