Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Ancient China

Zhuang of Zhou

696 BC
China

Huan's son King Zhuang of Zhou became king of the Zhou dynasty.


<