Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Ancient China

Xi of Zhou

681 BC
China

Zhuang's son King Xi of Zhou became king of the Zhou dynasty.


<