Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Shimon Peres

Birth

Thursday Aug 2, 1923
Wiszniew, Poland (now Vishnyeva, Belarus)

Shimon Peres was born Szymon Perski, on 2 August 1923, in Wiszniew, Poland (now Vishnyeva, Belarus).


<